Iedere week worden hier onze geplande executie-verkopingen geplaatst.

Wij hebben de volgende verkopingen gepland en alsdan zal bij opbod zonder opgeld worden verkocht. De toewijzing zal geschieden aan de meest biedende tegen contante betaling.


Verkopen week 12/13/14

GEEN EXECUTIEVERKOPINGEN!!!!


Met vragen omtrent dit overzicht kunt u zich wenden tot de heer A.M. Cathalina van Deurwaarderskantoor Holland bv telefoonnummer +31 (0) 229 21 15 15.