Meer informatie? Bel ons:   085 301 85 79
Ik wil direct betalen
Ik wil direct betalen

Meer informatie?
Bel ons:   085 301 85 79

​Deurwaarderskantoor Holland volgt de veranderingen in de civiele en bestuursrechtelijke wetgeving op de voet.

Onze (belasting)deurwaarders en juristen zijn volledig op de hoogte van de wetgeving die telkens verandert. Samen kiezen we het juiste incassotraject binnen de wettelijke kaders.

Betalen

Je hebt een brief ontvangen of telefoon gekregen van Deurwaarderskantoor Holland. Je moet betalen. Wat nu?

Waarom kies je voor ons?

We zijn succesvol als ketenpartner bij diverse gemeenten, instanties en de overheid. Wij zijn ervaren in het incasseren van overheidsgelden. We nemen het debiteurenbeheer desgewenst volledig uit handen.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Overheden en semi-overheden waar wij al vele jaren met succes voor werken zijn onder andere gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven en huurorganisaties. Hieronder vertellen we waarom.

MVI & MVO

Wij zijn erop gericht een hoog incasso-resultaat te behalen voor onze opdrachtgevers, maar daar verliezen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet bij uit het oog. MVI & MVO is voor ons vanzelfsprekend.

Ketenpartner

Wij worden graag in een vroeg stadium betrokken bij het incasseren van overheidsgelden. We zijn graag ketenpartner en nemen het debiteurenbeheer volledig uit handen.

We zorgen voor een goede inrichting van het minnelijke incasso traject. Op een sociale en verantwoorde manier incasseren wij de vorderingen bij burgers en bedrijven.

Eén aanspreekpunt
Het is belangrijk dat onze deurwaarder jouw dossiers kent en dezelfde taal spreekt. Daarom krijg je bij ons één aanspreekpunt, een vast contactpersoon die al jouw dossiers beheert en van binnen en van buiten kent.

Samenwerken?
Vul dan ons contactformulier in of bel: +31 85 301 85 79. We maken graag kennis met je.

Samen het traject bepalen

Wij volgen de veranderingen in de civiele en bestuursrechtelijke wetgeving op de voet. Onze (belasting)deurwaarders en juristen zijn volledig op de hoogte van de wetgeving die telkens veranderd. Samen kiezen we het juiste incassotraject binnen de wettelijke kaders.

Wij kunnen (semi)overheden helpen bij:

  • terugvordering en verhaal
  • incasseren van dwangsommen
  • incasseren van stagelden

Is het niet gelukt om zelf succesvol te incasseren, kunnen wij een gerechtelijke procedure verzorgen. Het dwangbevel dat daar vaak op volgt pakken we adequaat en zorgvuldig op voor executie. Deurwaarderskantoor Holland heeft al ruim 20 jaar ervaring met het succesvol incasseren voor (semi)overheden en het ten uitvoer leggen van dwangbevelen.

Opleiden van onze medewerkers

Onze medewerkers worden continue getraind om goed om te gaan met debiteuren. Ook debiteuren die in zwaar weer zitten. Door veel training kunnen zij met de goede vraagstelling erachter komen of de debiteur een ‘niet-willer’ of een ‘niet-kunner’ is.

Als de debiteur ‘niet-kunner’ blijkt met veel onderliggende problematiek helpen wij de debiteur verder in het traject om in de breedte tot een oplossing te komen. Zo helpen wij de debiteur zicht te geven op een financieel goede toekomst zonder direct alles kwijt te schelden. En daarmee op de lange termijn halen wij ook het meeste rendement voor onze opdrachtgevers. Ook verwijzen wij door naar schuldhulpverleningsinstanties en de gemeentelijke ombudsvrouw of -man.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Welk bedrijf kan tegenwoordig nog zonder beleid op het duurzaam ondernemen overleven? Wij ondernemen graag maatschappelijk verantwoord en lopen hierin voorop.

Ons wagenpark wordt steeds meer hybride of elektrisch. In de binnensteden brengen wij de hernieuwde bevelen uit op de fiets of elektrische scooter en in de winter met behulp van elektrische auto’s. Ons eigen energiegebruik nemen wij steeds weer onder de loep. Met een zo klein mogelijke footprint voeren wij onze werkzaamheden uit. Niet alleen voor nu maar vooral voor de toekomst voor ons en onze planeet!

Deze tevreden klanten gingen je voor:

Pin It on Pinterest