Maatregelen in het kader van Coronavirus

Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in onze werkwijze en van onze bereikbaarheid.

Kas
Onze kas is gesloten. Vriendelijk verzoeken wij u bij (spoed)betalingen deze over te maken op ons rekeningnummer en een betalingsbewijs te sturen naar info@dwkholland.nl

Telefonische bereikbaarheid
Veel van onze medewerkers werken thuis. Dit betekent dat wij wellicht moeizamer telefonisch bereikbaar zijn. Onze telefonische bereikbaarheid is op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Betekeningen
Hoewel de voorgeschreven wijze van betekenen inhoudt dat de stukken persoonlijk aan u worden overhandigd, is wegens de huidige situatie rondom het Covid-19-virus (Corona) een ander protocol door ons ingesteld. De stukken (dit kan zijn een dagvaarding, een betalingsbevel met vonnis of dwangbevel, of bijvoorbeeld de kennisgeving van een beslaglegging), worden nu aan uw adres of in uw brievenbus achtergelaten in een gesloten envelop. Dit gebeurt overeenkomstig art. 47 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De reden voor deze wijze van betekenen is dat door de regering (politiek, RIVM) wordt geadviseerd om fysiek en sociaal contact zo veel als mogelijk te beperken.
Daarom kiezen wij ervoor om, voor uw en onze gezondheid en veiligheid de stukken niet persoonlijk aan u te overhandigen, maar in een envelop bij u te bezorgen. Omdat de stukken door een deurwaarder bij u worden bezorgd, mag u er van uitgaan dat de stukken correct bij u worden afgeleverd. Op deze wijze is de rechtszekerheid gediend, want ook u heeft recht op de juiste stukken.

Directie Deurwaarderskantoor Holland

Welkom bij Deurwaarderskantoor Holland

Voorheen Deurwaarderskantoor Bouwhuis-Smit

In zee gaan met Deurwaarderskantoor Holland is kiezen voor creatieve en gespecialiseerde oplossingen op het terrein van Creditmanagement voor het bedrijfsleven en overheid.

Deurwaarderskantoor Holland is een ervaren en dynamisch bedrijf dat resultaatgericht, praktisch ingesteld en flexibel is. Tevens maken wij deel uit van een samenwerkingsverband van gerechtsdeurwaarders dat voor een landelijke dekking zorgt en korte communicatielijnen naar zo wel opdrachtgever als debiteur toe. Onze correcte en zakelijke benadering naar de debiteur zorgt daarbij voor goede resultaten.

U kunt bij ons terecht voor het hele traject; debiteuren beheer, incasso, juridische bijstand, ambtelijke afwikkeling van gerechtelijke vonnissen.