1 april 2021 is het laatste deel van de Wet Herziening beslag- en executierecht in werking getreden. Dat betekent voor ons dat wij vanaf 1 april jl. administratief beslag mogen leggen op voertuigen en aanhangwagens.