Uw vordering kansrijk voor de rechter.

Gaat uw debiteur na alle minnelijke incassopogingen nog niet over tot betaling van uw factuur? Dan kan Deurwaarderskantoor Holland een gerechtelijke procedure opstarten. Onze eigen gerechtsdeurwaarders pakken uw zaak probleemloos en snel over. Het doel is duidelijk: uw debiteur door de rechter laten veroordelen tot betaling. Hieraan voorafgaand, dus direct na de minnelijke fase, brengen wij de proceskansen in kaart. Na analyse van de verhaalbaarheid van uw vordering krijgt u optimaal advies.

Een gerechtelijke procedure begint met de dagvaarding die wij opstellen en uitbrengen. Tijdens het proces treden wij op als uw gemachtigde. Zodra de vordering door de rechter is toegewezen, kunnen wij – met het verkregen vonnis – beslagleggen op de inkomsten en/of bezittingen van de wederpartij. Bij vorderingen tot € 25.000,- en bij huur- en arbeidszaken kunnen wij de gerechtelijke procedure volledig voor u uitvoeren. Bij overige vorderingen boven de € 25.000,- zorgen wij, tegen een gunstig tarief, voor inschakeling van een advocaat. Hoe dan ook, u hebt er geen omkijken naar!

Gerechtsdeurwaarder