Direct een incasso starten:   085 301 85 79
Ik wil direct betalen
Ik wil direct betalen

Nu een incasso starten:   085 301 85 79

Blog van Deurwaarderskantoor Holland
Sociaal Maatschappelijk Incasseren (SRCM)

27 oktober 2021

Sociaal Maatschappelijk Incasseren (SRCM)

Deurwaarderskantoor Holland is een voortzetting van een bestaand kantoor met meer dan 35 jaar ervaring. Na het vertrek van een der vennoten heeft mr. Henk Smit het bedrijf voortgezet. Samen met Gerard Hoogendonk als directeur a.i. Sales en Organisatie en Nathalya Groot als leidinggevend Office-Manager hebben we een snelle metamorfose doorgemaakt.

Ons kantoor is in snel tempo aangepast aan hetgeen de markt momenteel vraagt van een deurwaarders- en incassokantoor. Hierdoor groeit het kantoor nu ook snel tegen de (dalende) markt in. Klantvriendelijke benadering, snelheid van handelen en aanpassen aan de marktvraag blijven tijdens onze groei steeds leidend.

Wij kennen drie disciplines:

  1. Losse opdrachten/werk voor derden zoals advocaten en collega deurwaarders.
  2. Incasso- en deurwaardersdiensten voor ondernemers.
  3. Incasso- en deurwaardersdiensten voor (semi) overheden.

SRCM
Over een keurmerk voor Social Responsable Creditmanagement hebben we best even moeten nadenken. We werken al jaren op deze manier. Hebben we eigenlijk wel een keurmerk nodig? Ook moet er eerlijk bij gezegd worden dat onze opdrachtgevers, daar waar het ondernemers zijn, het toch meer zoeken aan de ‘succeskant’ van het incasseren dan een al te hoog empathisch gehalte jegens de debiteur.

De overheid stelt echter andere eisen dan ondernemers; zodra wij voor gemeenten, woningbouwverenigingen, kredietbanken, CJIB en waterschappen incasseren is het noodzakelijk om dit op een meer betrokken wijze te doen. Een wijze volgens richtlijnen die passen bij hetgeen in SRCM is beschreven.

Het is een spannende uitdaging om de richtlijnen van SRCM in alle disciplines te implementeren zonder afbreuk te doen aan de verwachtingen die onze verschillende klanten van ons hebben. Want bij alle opdrachtgevers geldt dat er uiteindelijk wel geïncasseerd moet worden!

Uitgangspunten SRCM zijn voor alle opdrachtgevers gelijk

  1. Er moet altijd een perspectief zijn bij de klant debiteur bij het aflossen van de schuld.
  2. De incassoprocedure moet de schuldpositie van de klant-debiteur niet problematiseren. We moeten toewerken naar een structurele oplossing.
  3. De schuldeiser heeft op korte termijn zicht op de kans dat de schuld wordt voldaan.

Als de schuldenaar in het nauw komt betaalt hij niet meer. De schuldenaar wordt apathisch of onvindbaar en uiteindelijk brengt hij niet alleen zichzelf maar ook zijn omgeving in gevaar. Dit proberen we bij Deurwaarderskantoor Holland altijd te voorkomen. Wij blijven altijd op een plezierige manier communiceren. Wij denken en spreken in oplossingen en niet in verwijten. Het spreekt voor zich dat de schuldenaar wel de gemaakte afspraken moet nakomen.

Het mooiste is natuurlijk als wij de schuldenaar ook kunnen helpen structureel zijn problematiek op te lossen. Wij verwijzen door naar bijvoorbeeld gemeentelijke kredietbank of Sociale Dienst. Uiteindelijk zijn ook onze opdrachtgevers erbij gebaat dat de schuldenaar niet steeds de fout in gaat. Gezamenlijk het aantal schuld-recidivisten terugbrengen is in ons aller belang.

Ook binnen SRCM is het duidelijk dat de opdrachtgever, of dat nu een overheidsinstelling of een ondernemer is, graag zijn geld wil zien en dat de afspraken duidelijk moeten zijn. Afspraken maken we dan ook altijd in overleg. Als wij een goed beeld hebben van de staat van de financiën van de dubieuze debiteur kunnen wij hierop ook goed anticiperen. We kunnen de opdrachtgever altijd uitleggen waarom we voor een bepaalde oplossing hebben gekozen.

Kortom Deurwaarderkantoor Holland is blij met SRCM als houvast voor onze opdrachtgevers en haar schuldenaars. We gebruiken de richtlijnen in onze interne communicatietrainingen van onze medewerkers. Wij vinden het mooi om te groeien, niet alleen in de grootte van de onderneming, maar juist ook in de kwaliteit van onze dienstverlening!

Het logo van SRCM

Pin It on Pinterest

Share This