Direct een incasso starten:   085 301 85 79
Ik wil direct betalen
Ik wil direct betalen

Nu een incasso starten:   085 301 85 79

Per 1 januari is SecurIncasso opgegaan in Deurwaarderskantoor Holland. De integratie is zo goed als afgerond.

1 februari 2022

Per 1 januari is SecurIncasso opgegaan in Deurwaarderskantoor Holland. De integratie is zo goed als afgerond.

Gerard Hoogendonk in 2009 mede-oprichter van SecurIncasso en nu directeur a.i. sales en organisatie bij Deurwaarderskantoor Holland vertelt waarom gekozen is voor deze stap.

“In de afgelopen jaren zijn er nogal wat cowboys op de incassomarkt gekomen. De wetgeving die de misstanden in de incassowereld zal gaan reguleren blijft achter bij de vraag uit de markt. Ook is de wetgeving vaak te vrijblijvend en wordt deze onvoldoende gesanctioneerd. Er zijn natuurlijk genoeg incasso-partijen die het beste met de opdrachtgever en de debiteur voor hebben. Dit beeld wordt helaas toch te vaak overschaduwd door negatieve berichtgeving.

Anders dan het incassobureau wordt de deurwaarder benoemd door De Koning en valt onder het toezicht van het ‘Bureau Financieel Toezicht’. Hierdoor vallen de werkzaamheden en de gelden die de deurwaarder onder zich heeft onder dit toezicht. De derdengelden zijn dus gegarandeerd door de staat.

Daarnaast merk ik in de praktijk dat een brief van de deurwaarder nu eenmaal een groter impact heeft dan het ‘zoveelste incassobureau’. Van belang hierbij is natuurlijk wel dat de deurwaarder geen ‘papieren tijger’ wordt. Dus we bellen, sms’en en zetten onze belcomputer in naar debiteuren in het incassotraject. Dit blijven we doen. Immers hoe meer we bereiken in het incassotraject des te sneller we het geld voor onze opdrachtgevers binnen hebben. Als het moet kunnen we altijd door naar de rechter, maar we proberen dit door een streng en duidelijke incassostrategie zo goed als mogelijk te beperken.

Kortom, de deurwaarder als incassant heeft als voordeel:

  • De uitstraling en het dwingende karakter van de deurwaarder.
  • De zekerheid van de staatsgarantie ten aanzien van de derdengelden.
  • De kwaliteit is hoog, een deurwaarder heeft een gedegen opleiding genoten.
  • Door verplichte bijscholing is de kennis van een deurwaarder is altijd op peil.
  • Direct kunnen doorpakken met dagvaarden, conservatoire beslagen etc. Alle kennis en wettelijke mogelijkheden zijn in huis.

Door SecurIncasso te integreren in Deurwaarderskantoor Holland is er een sterkere basis gecreëerd voor de opdrachtgevers van SecurIncasso. We kunnen hierdoor nog slagvaardiger en succesvoller opereren in het belang van onze opdrachtgevers.”

Pin It on Pinterest

Share This