Direct een incasso starten:   085 301 85 79
Ik wil direct betalen
Ik wil direct betalen

Nu een incasso starten:   085 301 85 79

Nieuwe incassodagvaarding in begrijpelijke taal

28 mei 2021

Nieuwe incassodagvaarding in begrijpelijke taal

Schrijven in begrijpelijk Nederlands wordt steeds meer regel dan uitzondering. Ook deurwaarders ontkomen niet aan deze trend. Veel burgers hebben moeite met het begrijpen wat er nu precies in een dagvaarding staat. Niet alleen laaggeletterden, maar ook mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben vinden het lezen van een dagvaarding lastig. De beroepsorganisatie van deurwaarders (KBvG) heeft een werkgroep in het leven geroepen die werkt aan een concept voor de standaard incassodagvaarding. Zij schrijven momenteel aan een heldere dagvaarding in eenvoudige taal, maar die juridisch ook correct is.

Elk jaar weer hebben veel consumenten betalingsachterstanden. Jaarlijks leiden deze achterstanden tot honderdduizenden incassodagvaardingen. De taal in de dagvaarding is veelal ouderwets en te juridisch om goed te begrijpen wat er precies staat. Uit onderzoek blijkt dat 55 tot 70 procent de inhoud van de dagvaarding niet begrijpt. Wij proberen in begeleidende brieven en op onze website al duidelijker en eenvoudiger te communiceren. Als we dat niet doen snapt men vaak niet wat er van hen verwacht wordt. De kosten kunnen dan behoorlijk oplopen en het risico nog dieper in de schulden terecht te komen is erg groot. Door eenvoudiger te communiceren worden achterstanden sneller betaald door consumenten is onze ervaring.

We zijn erg blij met de werkgroep. Een dagvaarding in duidelijke taal schrijven lijkt niet zo heel moeilijk, maar het moet wel juridisch correct zijn. De werkgroep bestaat uit een gerechtsdeurwaarder, advocaten, kantonrechters, een stafjurist, een raadsheer, een taalbeheerser en een docent aan de deurwaardersopleiding. Niet alleen de inhoudelijke teksten zijn aangepast, ook de indeling is volledig herzien. In het nieuwe concept staat op de eerste pagina een tabel met een overzicht van wat er aan de hand is en wat er van mensen verwacht wordt. Vaak haakt men al af na een eerste pagina vol formele taal, nu is de belangrijkste informatie meteen inzichtelijk. Nieuw is dat de dagvaarding een inhoudsopgave bevat. Dat geeft structuur aan het document. De wettelijke vereisten zijn zo eenvoudig mogelijk verwoord en de echt formele zaken staan meer aan het einde van het stuk.

De feedback op het concept wordt momenteel verwerkt. De verwachting is dat dit de komende maanden zal worden afgerond. De beroepsvereniging (KBvG) meldt dat veel deurwaarders blij zijn met het nieuwe concept. Het is niet verplicht de moderne dagvaarding te gebruiken, maar de verwachting is dat deze op grote schaal gebruikt gaat worden. Momenteel wordt er ook een visuele bijsluiter ontwikkeld. Dit helpt vooral mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn of een laag taalniveau hebben. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan digitale hulpmiddelen op rechtspraak.nl, zoals een digitale keuzehulp en een begrippenlijst.

Pin It on Pinterest

Share This