Beperk gederfde huurinkomsten tot een minimum.

Huurachterstanden en uitgebleven betalingen van bijvoorbeeld herstelkosten zijn een doorn in het oog. En het debiteurenbeheer vergt steeds meer van uw tijd. Deurwaarderskantoor Holland biedt uitkomst. Wij incasseren van zowel particuliere als bedrijfsmatige huurders.

In overleg met u bepalen we een passende aanpak: persoonlijk, maar met aanwending van effectieve rechtsmaatregelen, indien nodig tot huisbezoek aan toe. Vooraf schatten we tevens de duur van de procedure in. Huurachterstanden dienen al in een vroeg stadium te worden aangepakt, vindt ook de rechterlijke macht. Dit beperkt gederfde huurinkomsten tot een minimum.

huurincasso